Ο Μωυσής παραλαμβάνει τις Πλάκες του Νόμου, 1965-1966

Καλλιτέχνης
CHAGALL MARC
Εκδότης
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τιμή
1,00€

Κάρτα δίπτυχο (αναδιπλούμενη) έκθεσης 1994, Marc Chagall. Τίτλος έργου: Ο Μωυσής παραλαμβάνει τις Πλάκες του Νόμου, 1965-1966. Διαστάσεις: 17,5Χ13 εκ.
Περισσότερες πληροφορίες >>

Η φλεγόμενη βάτος, 1965-1966

Καλλιτέχνης
CHAGALL MARC
Εκδότης
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τιμή
1,00€

Κάρτα δίπτυχο (αναδιπλούμενη) έκθεσης 1994, Marc Chagall. Τίτλος έργου: Η φλεγόμενη βάτος, 1965-1966. Διαστάσεις: 17,5Χ13 εκ.
Περισσότερες πληροφορίες >>

Το νησί του Πόρου, 1952

Καλλιτέχνης
CHAGALL MARC
Εκδότης
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τιμή
1,00€

Κάρτα δίπτυχο (αναδιπλούμενη) έκθεσης 1994, Marc Chagall. Τίτλος έργου: Το νησί του Πόρου, 1952. Διαστάσεις: 17,5Χ13 εκ.
Περισσότερες πληροφορίες >>

Η γοργόνα με τον ποιητή, 1960

Καλλιτέχνης
CHAGALL MARC
Εκδότης
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τιμή
1,00€

Κάρτα δίπτυχο (αναδιπλούμενη) έκθεσης 1994, Marc Chagall. Τίτλος έργου: Η γοργόνα με τον ποιητή, 1960. Διαστάσεις: 17,5Χ13 εκ.
Περισσότερες πληροφορίες >>

Η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, 1965-1966

Καλλιτέχνης
CHAGALL MARC
Εκδότης
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τιμή
1,00€

Κάρτα δίπτυχο (αναδιπλούμενη) έκθεσης 1994, Marc Chagall. Τίτλος έργου: Η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, 1965-1966. Διαστάσεις: 17,5Χ13 εκ.
Περισσότερες πληροφορίες >>