Εμφάνιση ανά σελίδα

Διαδρομές στο Βλέμμα: Σταθμοί στην Ιστορία της Φωτογραφίας (αφίσα έκθεσης 1997 - μεγάλο μέγεθος)

Καλλιτέχνης
MAREY ETIENNE-JULES
Εκδότης
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τιμή
4,00€

Καλλιτέχνης: Etienne-Jules Marey. Τίτλος έργου: Κατσίκι στο Ερευνητικό Κέντρο Φυσιολογίας, 1887. Διαστάσεις: Ύψος: 98,5 εκ. Μήκος: 68 εκ.
Περισσότερες πληροφορίες >>

Διαδρομές στο Βλέμμα: Σταθμοί στην Ιστορία της Φωτογραφίας (αφίσα έκθεσης 1997 - μικρό μέγεθος)

Καλλιτέχνης
MAREY ETIENNE-JULES
Εκδότης
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τιμή
2,00€

Καλλιτέχνης: Etienne-Jules Marey. Τίτλος έργου: Κατσίκι στο Ερευνητικό Κέντρο Φυσιολογίας, 1887. Διαστάσεις: Ύψος: 49 εκ. Μήκος: 34 εκ.
Περισσότερες πληροφορίες >>

Auguste Rodin - Camille Claudel (αφίσα έκθεσης 1996)

Καλλιτέχνης
RODIN AUGUSTE
Εκδότης
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τιμή
2,00€

Καλλιτέχνης: Auguste Rodin. Τίτλος έργου: Το φιλί, 1886. Διαστάσεις: Ύψος: 98 εκ. Μήκος: 68 εκ.
Περισσότερες πληροφορίες >>

Auguste Rodin - Camille Claudel (αφίσα έκθεσης 1996 - μεγάλο μέγεθος)

Καλλιτέχνης
CLAUDEL CAMILLE
Εκδότης
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τιμή
4,00€

Καλλιτέχνης: Camille Claudel. Τίτλος έργου: Το βαλς, 1891. Διαστάσεις: Ύψος: 98 εκ. Μήκος: 68 εκ.
Περισσότερες πληροφορίες >>

Auguste Rodin - Camille Claudel (αφίσα έκθεσης 1996 - μικρό μέγεθος)

Καλλιτέχνης
CLAUDEL CAMILLE
Εκδότης
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τιμή
2,00€

Καλλιτέχνης: Camille Claudel. Τίτλος έργου: Το βαλς, 1891. Διαστάσεις: Ύψος: 48 εκ. Μήκος: 33,5 εκ.
Περισσότερες πληροφορίες >>